[spt-posts-ticker]

Ovom aplikacijom besplatno provjerite kvalitetu bežičnog signala

Riječ je o relativno poznatoj aplikaciji za otkrivanje bežičnog signala, ali i signala mobilnih mreža (2G, 3G, 4G i 5G). Zapravo je riječ o servisu kojemu svi mogu doprinijeti, a cilj mu je napraviti što kvalitetniju mapu signala kako bi se lakše pronašla pozicija gdje je signal najkvalitetniji…

Opensignal je zapravo potencijalno koristan projekt u kojemu mogu svi sudjelovati, a nudi mobilne aplikacije putem kojih se može u tren oka doznati prosječne brzine internetske veze putem mobilnih mreža (2G, 3G, 4G i 5G), ali i provjeriti kvalitetu signala i, ono što će sigurno mnogima biti zanimljivo, dobiti uvid na koju je baznu stanicu mobilni telefon spojen te koje se sve bazna stanice nalaze u blizini.

Na početnom je zaslonu moguće testirati brzinu internetske veze (bilo da je telefon spojen na bežičnu priključnu točku ili je aktivna mobilna internetska veza) s time da su dostupna dva testa; onaj koji će tradicionalno provjeriti brzinu veze preuzimajući i šaljući podatke (koristi CDN poslužitelje) te test koji provjerava kvalitetu streaminga videozapisa.

Osim toga, aplikacija prikazuje i prosječne brzine internetske veze drugih korisnika i to prema teleoperaterima pa je tako vrlo lako doznati koji davatelj mobilnih usluga postiže najveće brzine s Internetom na zadanoj lokaciji (podatke prikuplja i od drugih korisnika). Potencijalno je korisno to što je moguće pretraživati i druge gradove, pa unaprijed znati kakva je pokrivenost signalom i kvalitete mobilne mreže na lokaciji kamo se namjerava ići.

Zgodno je i to što nudi kompas koji pokazuje smjer prema baznoj stanici na koju je telefon spojen, a tu je i prikaz baznih stanica na mapi (podaci su prikupljeni također od drugih korisnika same aplikacije). Uz sve to, Opensignal će i pratiti koliko je vremena pametni telefon spojen na neku od mreža ili vrijeme kad signal nije bio dostupan ili nije pa se ti podaci eventualno mogu koristiti i za mogući prigovor samome operateru.

 

Izvor: Bug

Foto: snimka zaslona